Foto: Mads Ogstrup

Foto: Mads Ogstrup

Festival 2020

20 år! For helvede da! 20 år siden Gutter Island for første gang åbnede portene på Masnedø Fortet. Vi er her stadig og til august er bliver teenageren voksen. English below!

Billetter:

Kan købes lige her! Bare klik lige her!

Program:

Programmet vil løbende blive offentliggjort. Både her, på Facebook og Instagram.

Tid & sted:

Masnedø Fort
Fortvej 8
4760 Vordingborg
13. – 16. August 2020
Checkin og Camping åbner kl. 16:00
Festivalpladsen åbner kl. 18:00
Torsdagens show starter kl. 19:00

Businformation:

Det er muligt at købe bustransport fra DGI Byen København til Fortet og hjem igen. Kom i god tid, bussen kører sharp.

DGI Byen – Gutter Island: Afgang 13.08.2020 kl. 16:00
Gutter Island – DGI Byen: Afgang 16.08.2020 kl 12:00

Parkering & Camping:

Der er ved at blive bygget en bro i vores baghave, hvilket ændrer forholdene en anelse; Camping er dog som det plejer. Samme område, samme størrelse.
Parkering derimod er skrumpet. Vi opfordrer derfor folk til at gøre brug af vores tilbud om bustransport, offentlig transport, få en ven til at køre jer, tag en robåd, kør flere i en bil. Der er IKKE det samme antal parkeringspladser, som I har været vant til.

Betalingsmuligheder:

Vi tager imod hele lortet! Kontanter, mobilepay, plastikkort, din sjæl, førstefødte og andre gængse betalingsmidler.

Foto: Helle Arensbak

Foto: Helle Arensbak

Festival 2020 | In English

20 years! Damn it! Twenty years ago, Gutter Island first opened the gates at Masnedø Fort. We are still here and by August the teenager becomes an adult.

Tickets:

Are available here! Just click here!

Program:

The program will be published on an ongoing basis. Both here, on Facebook and Instagram.

Time & Place:

Masnedø Fort
Fortvej 8
4760 Vordingborg
August 13-16
Checkin and Camping open at 16:00 / 4 p.m.
The festival site opens at 18:00 / 6 p.m.
Thursday’s show starts at 19:00 / 7 p.m.

Bus information:

It is possible to buy bus transport from the DGI Byen Copenhagen to the Fort and back home. Be there ahead of time, the bus will depart sharp!

DGI Byen – Gutter Island: Departure 13.08.2020 at 16:00
Gutter Island – DGI Byen: Departure 16.08.2020 at 12:00

Parking & Camping:

A bridge is being built in our backyard, which changes conditions slightly, but camping is as usual. Same area, same size.
Parking on the other hand is shrunk. We therefore encourage people to make use of our offer of bus transport, public transport, get a friend to drive you, take a rowboat, drive people in a car. There is NOT the same number of parking spaces that you have been used to.

Payment options:

We take everything! Cash, mobilepay, plastic cards, your soul, first-born and other common means of payment.