Så, for fa’en!! Gutter lige forgyldt i landets antikprogram #1 ? (Starter ca. 51 min. inde i klippet ?)